JELLY

CO JE TO JELLY?

„Jelly“ je v podstatě neformální setkání za účelem společné práce. Jelly setkání se konají ve stovkách měst po celém světe, kde se lidé setkají u někoho doma, v kavárně nebo v kanceláři, aby pracovali společně. Poskytneme vám pracovní stoly a židle, rychlé internetové připojení a společnost zajímavých lidí, se kterými můžete spolupracovat nebo prodiskutovat tvůrčí nápady a podněty. Vy si přinesete laptop (nebo cokoliv co potřebujete pro vaši práci) a my Vám poskytneme příjemné tvůrčí prostředí.

Pražská „coworkingová jellies“ mají dva hlavní cíle:

(1) „Jelly pro jelly jako takové“. Jelly je jedinečná příležitost pro nezávislé pracovníky,  kterým chybí atmosféra pracovního prostředí, zbavit se pocitu společenské izolovanosti. Jelly  nabízí  kontakt s tvůrčími lidmi, podněcuje nové nápady  a umožní  pracovat produktivněji ve společnosti zajímavých lidí nežli sám doma. Jelly podporuje jedno ze základních poslání coworkingu: vytvářet společenství lidí, příjemné ovzduší  a produktivní pracovní prostředí pro nezávislé pracovníky, kteří mají osobní vazbu na coworkingová centra ve světě již od r. 2006, kdy se Jelly akce začaly poprvé pořádat v New Yorku.

(2) Jelly chce šířit  informovanost o coworkingu jako takovém, o jeho výhodách a přínosech. Jelly představí smysl coworkingu lidem, kteří teprve zvažují  začlenit se do coworkingového centra. Jelly nabízí  své zázemí těm, kteří zatím nemají zájem stát se členem coworkingového centra, nebo na to nemají finanční prostředky, ale  umožní jim  uvědomit si jeho hodnoty a bezplatně se seznámit s jeho zaměřením a hodnotou pro každého.

Akce Pražská  Coworking Jellies jsou v  současnosti  pořádány  postupně ve čtyřech   coworkingových  centrech. Těšíme se, že příjdete!

Více na  strankách https://www.coworkingvpraze.cz/


Kontakt

GREEN OFFICE PRAHA coworkingové centrum

Opletalova 917/9 PRAHA 1 110 00

+420 721271485
+420 602320247